Flådestyring – overvågning eller overblik?

Flådestyring – overvågning eller overblik?

Nå du indfører vores system til flådestyring af din vognpark, er det vigtigt at få kommunikeret baggrunden for flådestyring til dine ansatte. Nogle ansatte opfatter det som et tegn på, at ledelsen ikke stoler på dem og føler sig overvåget og mistænkt, når ledelsen kan ”holde øje” med deres gøren og laden.

Sørger du for at forklare, hvad flådestyringen skal bruges til – og hvad den ikke skal bruges til, er det nemmere at få medarbejdernes opbakning og ejerskab til projektet.

Sørg for at inddrage medarbejderne i processen og tag deres indvendinger alvorligt. Forklar de mange fordele for virksomheden og vis, hvordan I kommer til at bruge de oplysninger, I samler ind om servicebilerne. Og hvad I ikke bruger dem til!

GPS-sporing af servicebiler kan bruges til at beskytte medarbejderne med. De vil kunne dokumentere deres arbejdstid hos kunderne og dermed undgå diskussioner om tidsforbrug og arbejdstid. Ved klager, kan montørerne dokumentere deres tilstedeværelse hos kunden og bilens placering.

Med ruteplanlægning bliver det nemmere at planlægge arbejdsdagen, så medarbejderne bruger deres tid på det, de er ansat til og ikke på unødvendig køretid. Det er selvfølgelig en fordel for dig som virksomhedsejer, men også for medarbejderne, der fx slipper for at blive sendt ud til opgaver, de ikke har kompetencer til at løse.

Med den digitale flådestyring har I overblik over materialebeholdningen i de enkelte biler. Det er også en fordel for den enkelte servicemedarbejder, der undgår at komme ud til kunden uden de nødvendige reservedele. Mangler han alligevel noget, kan han hurtigt se, om der er kolleger i nærheden, der har materialerne i deres bil.

En anden fordel for de kørende medarbejdere er, at de vil opleve, at de får mindre papirarbejde. Både fordi megen dokumentation foregår automatisk gennem app’en, og fordi de får afsluttet deres timeregistrering og opgavebeskrivelse straks efter opgavens afslutning. Når de udfører deres dokumentation og afrapportering af udførte opgaver og materialeforbrug i umiddelbar forlængelse af besøget hos kunden, minimerer de risikoen for fejl. De slipper for at forsøge at rekonstruere en opgave flere dage efter på baggrund af en krøllet arbejdsseddel med ufuldstændige noter og får registeret den faktisk forbrugte tid og reservedele.

Fordelene ved digital flådestyring er store for dig som arbejdsgiver og bestemt også for dine medarbejdere. Sørg for, at de ikke føler sig mistænkt og under overvågning, så vil de hurtigt sætte pris på overblikket og de nemmere arbejdsgange.

Læs mere om flådestyring af service- og håndværkerbiler her.

Blog