Jeres stamdata er for dårlige – og det koster jer dyrt

Har I heller ikke styr på jeres stamdata? Det er dyrt… 10 % af danske virksomheders indtjening forsvinder på grund af dårlige data.

Undersøgelser viser, at kvaliteten af de data, danske virksomheder benytter som grundlag for produktion, lagerstyring og salg er dårlig. Virksomhederne har ikke styr på deres stamdata og ved måske ikke, hvor dårlig kvaliteten er. Og hvor stor skade, det kan medføre.

Det er Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på Syddansk Universitet i Kolding, der har lavet to større undersøgelser af virksomhedernes kendskab til deres stamdatas kvalitet *. Og resultatet af undersøgelsen er chokerende!

 • 80 % af danske virksomheder har ikke styr på stamdata. Det koster hvert år virksomhederne milliarder af kroner.
 • Under en femtedel af de undersøgte virksomheder har en tilfredsstillende datakvalitet.
 • 10 % af virksomhedernes indtjening forsvinder – på grund af dårlige data.

I baserer vitale beslutninger på forkerte data

Der er dårlige data over alt… Det drejer sig om forkert lagerregistrering, manglende salgshistorik, forkerte medarbejderoplysninger, fejlagtige leveringsadresser, forkerte produktionsdata og meget mere.

Forkerte data betyder, at I

 • bestiller forkerte ting til lageret
 • mangler ting, der forsinker eller ødelægger produktionen
 • udfører store mængder fejlproduktion
 • planlægger forkert
 • ikke kan levere til tiden
 • ikke har noget målrettet salg
 • udfører en række dobbeltfunktioner.

Få styr på jeres stamdata og effektivisér produktionen

Får I ryddet op i jeres data, resulterer det i en mere effektiv produktion, hvor I kan reducere antallet af overarbejdstimer og bliver mere effektive med færre ressourcer. I får besparelser på indkøb, bedre lagerstyring og besparelser på transport.

Sådan renser du dine stamdata

REEFT hjælper med at rense op i stamdata. Dataopsamling i din produktion gennem REEFTvisual sker på baggrund af maskindata fremfor manuelle operatør-indmeldinger, så du undgår menneskelige fejl og misforståelser.

REEFT kan lave dataopsamlingen, så stamdata bliver korrekte omkring

 • opgørelse af spild – nedetid på maskinerne, afvigelser på hastighed
 • opgørelse af kvalitet
 • setup og gennemløbstider på produktionsordre-, emne- og operationsniveau.

Vi kan hjælpe med at få styr på jeres stamdata

Vi kan også hjælpe dig med at få styr på dine stamdata og dermed få styr på hele grundlaget for de beslutninger, I træffer i virksomheden. Tag fat i produktchef Claus Ransborg på 7021 1210 eller cr@reeft.dk

* En analyse af stamdatakvaliteten i danske produktionsvirksomheder, Jakob Schlichter, Jan Stentoft Arlbjørn, Anders Haug, Frederik Zachariassen. Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse.

Blog