Nyt i REEFTmobile – version 3.64

Engine

 • PC Touch klienten har nu, ligesom Android og iOS, mulighed for at logge ind automatisk.
 • Ny option til at almindelige brugere kan logge ind i webPlanneren. Standard er, at det kan de ikke.
 • Opdateret tyske fraser.
 • Der er nu understøttelse for at “finplanlægge” individuelle dage i detaljeskærmbilledet.
 • For job der varer mere end en dag, viser joblisten og jobinfo nu både planlagt start- og slutdato.
 • Support for at overføre allerede registreret materialeforbrug fra økonomisystemet (EDI varer). Varelinjer kan derfor nu være “låste” i Touch klienten.
 • Mulighed for at stored procedures kan returnere notifikationer efter data og ikke kun før.
 • Understøttelse for ny Geokodnings-service der kan finde koordinater på kunde- og leveringsadresser i systemet.
 • Touch klienten viser nu først login-kontrollen, når der er en gyldig login-liste.

Management Console

 • Support for at overføre allerede registreret materialeforbrug fra økonomisystemet (EDI varer). Varelinjer kan derfor nu være “låste” i Touch klienten.

Planner

 • I Planner kan man nu kopiere et job til et nyt sagsnummer.
 • Skiftet til vores nye REEFT logo.
 • Standardopsætningen er nu at både ”Gem”, ”Luk” og ”Kopi-job” er slået til.
 • Job med gentagelse bliver nu vist med et andet ikon, og deres gentagelse kan ses i jobinfo og “tooltip”.
 • Ny option til at alm. brugere kan logge ind i webPlanneren. Standard er, at det kan de ikke.
 • Hastighedsoptimering af detalje & timeseddel samt jobinfo.
 • Benytter et nyt “info” ikon for job med en aktivitetstype hvor integration er slået fra, således de ikke længere er røde pga. manglende sagsnummer. Jobinfo “tooltip” skriver nu “Anvender ikke integration” i stedet for “Mangler sagsnummer”, og det samme for jobinfo.
 • Der er nu sum af egne, såvel som totalsum på fanen ”Timeseddel” på jobkortet.
 • Vis antal aktiverede GPS-brugere i fanen ”Opsætning”.
 • Opdateret tyske fraser.
 • Det er nu muligt at vise vedhæftede dokumenter, og ikke kun at gemme dem.
 • Timesedlen viser nu også kunden for job oprettet mod anlæg.
 • I fanen “Planlægning” huskes nu zoom-indstillinger, hvis man forlader fanen og går ind på den igen.
 • Stamdata har en oversigt over lagre og der er understøttelse for at slette lagre.
 • Ny fane til gentagelsesjob, samt understøttelse for at filtrere på “gentagelsesnummer”. Jobinfo “tooltip” viser nu gentagelsesnummer, og man kan filtrere/søge på dette.
 • Support for at overføre allerede registreret materialeforbrug fra økonomisystemet (EDI varer). Varelinjer kan derfor nu være “låste” i Touch klienten.
 • Historik side til QR-kode scanning.
 • Der er nu understøttelse for at “finplanlægge” individuelle dage i detaljeskærmbilledet.
 • Google har ændret på licensbetingelser til deres API’er, hvilket kræver nye API-nøgler. Dette betyder samtidig, at GPS-kortet ikke længere er supporteret i versioner ældre end 3.60.
 • Understøttelse for ny Geokodnings-service, der kan finde koordinater på kunde- og leveringsadresser i systemet.
 • Afviste timesedler bliver nu vist som afvist og ikke blot som status kladde. Timesedlens standard fra dato går nu maksimalt 3 måneder tilbage.
 • Hvis visning af pris er slået til, er udskrift af materialelisten på job nu med stk. og samlet pris.
 • Timesedlen viser nu udlæsningsdato for timesedler der ER blevet udlæst af integrationen, og det er angivet med rødt, hvis et job mangler sagsnummer.
 • Mindre ændringer/forbedringer til brugerfladen.
 • Projektinfo viser nu også estimeret tid for projektet, samt forbrugt/registreret tid for job.
 • Understøttelse for at slette registreringer og rette/fikse konfliktlinjer i timesedlen.
 • Ved kundelogin vises der nu eksterne jobkommentarer i jobinfo.
 • Jobinfo er opdateret, så man i ”Detalje” og ”Adresse” tab gemmer uden at jobinfo lukker.
 • Oprettelse af ny planlægningsfane, som erstatter “Gantt”. I den nye tab kan job ændres og flyttes mellem medarbejderne. Der er oprettet en “fejebakke” som kan bruges til at genplanlægge flere jobs ad gangen.
 • Under opsætning er det nu muligt at slette gamle GPS-koordinater.

Integration

 • Ny option til at “simulere” den rigtige export.job.machineascustomer option, men uden rent faktisk at eksportere kunde og maskine i separate felter. Dette er for at kunne nedarve e-mailadresser ved afsendelse af jobrapport, og for job oprettet mod maskinen. HUSK også at slå export.job.machineascustomer optionen fra, hvis der anvendes den simulerede udgave.
 • Integrationens jobrapport er oversat til svensk (culture 1053). Norsk benyttes nu både for culture 1044 og 2068, før var de kun 2068.
 • To nye options til at angive, om der skal inverteres, således det KUN er de aktivitetstyper der ER på listen, som der oprettes jobrapporter til.
 • Support for at overføre allerede registreret materialeforbrug fra økonomisystemet (EDI varer). Varelinjer kan derfor nu være “låste” i Touch klienten.
 • Forbedret anlægsinfo for job oprettet mod et anlæg i jobrapporten gøres ved at tilføje et nyt afsnit med anlægsinformationer med samme stil som for opgaver. Inkluderet er “øvrige data” for anlægget. Tidligere var dette kun medtaget for opgaver.
 • Tilføjet understøttelse for ekstra felter på job i jobrapporten.
 • Ny option til ikke at medtage opgavebeskrivelse i jobrapporten.
 • Understøttelse for ny Geokodnings-service, der kan finde koordinater på kunde- og leveringsadresser i systemet.
 • Der er kommet en konfigurationsoption for, hvad standardværdien for låst feltet på materialelinjer er, hvis denne er blank. Således kan man angive, at alle materialelinjer, hvor feltet ikke er udfyldt, enten er normale eller EDI linjer (låste).
 • Det er nu muligt at indlæse type 3 ordrelinjer på job, der er påbegyndt.
 • Eniig har den 1. december 2017 overtaget HMN Naturgas’ servicekunder vest for Storebælt. Indtil nu har HMN håndteret kunderne fra deres systemer, men pr. 1. maj 2018 skal disse håndteres på Eniig’s egne servere.
 • Konfigurationsoptionen til øvrige data for anlæg i jobrapporten kan nu også tage en liste over, hvilke felter der skal medtages.
 • Mulighed for at kommentere linjer ud i importfiler med #.
 • Tilføjet to nye options til udlæsning af job status (type 10). Når er slået til udlæses blot forskellen på sidste kommentar. Når er slået til bliver datoen for den seneste kommentar medtaget i kommentarteksten.

System

 • Der er kommet understøttelse om at angive et faktureringsnummer, når integrationen sætter status for en sag til faktureret (type 23). Dette kan søges på, og ses i webPlannerens job ”tooltip” samt jobinfo. Dette er også medtaget i Touch klientens jobsøgning og historik på reference.
 • Der er kommet understøttelse for sagsopgaver i timesedlen. Disse indlæses gennem integrationen (type 84), og skal vælges i Touch klienten, hvis der er oprettet nogle for jobbet, man registrerer tid på.
 • Der er nu officielt understøttelse for at oprette anlæg fra Touch klienten. Første udgave af QR-koder til objekter. Der er kommet to nye konfiguration options til at slå mulighed for QR-koder til, og hvor man angiver den URL som QR- koderne henviser til. På Touch klienten er brugerfladen til objekter skrevet helt om, og understøtter nu QR-koder, samt scanning af disse. Ved oprettelse af nye anlæg, kan der indtastes i alle viste stamdata felter. Management konsollen kan angive QR-koder under stamdata og referencer.

Touch

 • QR-koder: Start job, opret job og se anlægshistorik via QR-scanningen fra hovedmenuen.
 • Mindre “beautification” af Touch klientens tjeklister, samt bedre understøttelse for tjeklister med linjeskift.
 • Opdateret REEFT ikonet til vores nye ikon. Forbedret opløsningen på menu ikonerne.
 • Support for at overføre allerede registreret materialeforbrug fra økonomisystemet (EDI varer). Varelinjer kan derfor nu være “låste” i Touch klienten.
 • For job der varer mere end en dag viser joblisten og jobinfo nu både planlagte start- og slutdato.
 • Joblisten kan nu filtrere på ekstra felter på job.
 • Understøttelse for ny Geokodnings-service der kan finde koordinater på kunde- og leverings-adresser i systemet.
 • Touch klienten viser nu først login-kontrol, når der er en gyldig login-liste.
 • PC Touch klienten har nu, ligesom Android og iOS, mulighed for at logge ind automatisk.
 • Når man, i timesedlens dagsvisning, godkender timesedlen, returnerer man nu til ugelisten.
 • Afviste timesedler bliver nu vist som afvist og ikke blot som status kladde og med fed skrift og rød farve.
 • Når man skal søge efter et projekt ved joboprettelse, kan man nu søge ved at trykke på returtasten, og ikke kun ved at trykke på søgeknappen.
 • Der vises ikke længere en tom opgaveliste ved start af et opgavejob der ingen opgaver har, men kun hvis der er oprettet opgaver til jobbet.
 • Ny option til timesedlen, som “linker” registreret tid med fra og til tidspunkter. Når denne option slås til, vil der blive oprettet en ny linje i timesedlen for hver jobstart, da der ikke længere vil blive summeret for de enkelte job. Ligeledes vil det ikke længere være muligt at anvende Terminal klienten, da dette ikke er understøttet i denne.
 • Ny option til at fjerne muligheden for at rette registreringer i timesedlen.

Nyhed