Sådan øger I jeres produktionskapacitet uden at investere i nye maskiner

Sådan øger I jeres produktionskapacitet uden at investere i nye maskiner

Er I presset på kapaciteten? Løber medarbejderne stærkt, kører maskinerne i treholdsskift, kæmper I for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, og er banken tilbageholdende med at låne jer penge til nye maskiner?

Måske kan I øge kapaciteten helt uden at købe nyt og uden at ansætte de nye medarbejdere, der faktisk ikke ér der…

Du har sikkert hørt om OEE. OEE betyder Overall Equipment Efficiency og betyder maskinens udnyttelsesgrad. OEE måler, hvor godt I udnytter maskinens kapacitet. Eller produktionslinjens eller hele produktionens kapacitet.

Hvorfor står maskinerne stille? Det kan OEE-beregninger ikke fortælle dig, men REEFT kan

Med OEE registrerer I maskinens planlagte produktionstid og måler på alle de stop, der opstår i den periode. Derved får I et overblik over den reelle produktionstid på maskinen (eller produktionslinjen eller hele produktionen), og I får registreret alle årsager til maskinstop.

Der kan være mange grunde til, at maskinen står stille. Det kan være vedligehold eller omstilling til ny produktion. Måske venter operatøren på materialer eller kan ikke komme af med det producerede pga. flaskehalse andre steder i produktionen, mangler på lageret eller andre uhensigtsmæssigheder.

Hvor høj er jeres OEE – udnyttelsesgrad på maskinerne?

Der er ofte stor forskel på, hvor høj virksomhederne TROR, deres udnyttelsesgrad er, og hvor høj den i virkeligheden er. Maskinen kører jo, og alle har travlt, så ledelse og medarbejdere vurderer, at de udnytter deres maskiner tæt på optimalt. Det gør de ikke!

Ofte ligger OEE, altså udnyttelsesgraden på 35-50 %. Kan den komme op på 100 %? Nej, det er ikke realistisk. Den maksimale udnyttelsesgrad er omkring 80-85 %. Men det er da også en pæn stigning.

Og lur mig, om ikke der er optimeringsmuligheder i jeres virksomhed også!

Få styr på jeres OEE og brug de indsamlede data til at identificere årsagerne til maskinstop og nedetid. Der er helt sikkert nogle lavt hængende frugter lige klar til at blive plukket. Ved at hæve jeres OEE fra måske 50 % til 80 % opnår I en kæmpe stigning i kapacitet. Med den samme maskine og den samme medarbejderstab.

Lyder det interessant?

Så tag fat i produktchef Claus Ransborg – han er klar til at fortælle, hvordan I udnytter jeres eksisterende produktionsanlæg bedre og øger kapaciteten uden dyre investeringer.

Ring til Claus på 28 77 99 77 eller skriv på cr@reeft.com

Blog