Sandøvej 8, 8700 Horsens
+45 7021 1210

Slut med at gætte sig frem – brug jeres data

Slut med at gætte sig frem – brug jeres data

Med digitalisering og det meget omtalte Internet of Things – IoT – behøver vi ikke længere gætte os frem. I stedet kan vi træffe vores beslutninger på et kvalificeret og faktabaseret grundlag. Alt andet lige øger det kvaliteten af de beslutninger, der bliver taget – uanset om det er i danske produktionsvirksomheder eller i andre sektorer.

Digitaliseringen og IoT kommer til at revolutionere den måde, vi arbejder på. Muligheden for at indsamle data på maskinparken giver os uanede muligheder for at måle og analysere på fysiske enheder og bruge den indsamlede viden til optimering af produktion og processer.

Hvordan skaber vi værdi ud fra dataopsamlingen?

IoT og digitalisering mindsker generelt risikoen for fejl, fordi den menneskelige faktor tages ud af ligningen. Det optimerer processerne og giver større ensartethed i opgaveløsningen. Vi kan spare tid og ressourcer og forbedre kvaliteten. Og skabe helt nye forretningsområder.

I hvert fald hvis vi bruger de indsamlede data. Det er ikke nok at opsamle data eller at udveksle dem gennem internettet. Alt for mange virksomheder kombinerer og analyserer ikke deres data fra produktionen, selvom mængden af tilgængelige data er eksploderet de senere år.

Og det er en skam! For produktionsovervågning og -rapportering kan fx bruges til forebyggende vedligehold, være med til at undgå kostbare nedetid i fremstillingsvirksomheder og øge produktiviteten.

Større medarbejdertilfredshed

Med intelligent processtyring får medarbejderne større indsigt i driften og kan reagere proaktivt på hændelser. De får nye arbejdsopgaver og større ansvar, og det er med til at øge deres motivation og engagement. Det giver bedre trivsel – og i sidste ende igen større produktivitet.

Digitalisering af arbejdsgange og processer giver jer et forspring til konkurrenterne

Dataopsamling og datarapportering er grundlaget for vores arbejde i REEFT. Vi overvåger og måler på produktionsmaskiner i fremstillingsvirksomheder, vi integrerer direkte med jeres ERP-system og giver jer mulighed for at beregne jeres OEE.

Se her, hvordan vi kan hjælpe dig med at komme i gang med optimere jeres arbejdsgange og ressourcer. Digitalisering sparer jer ressourcer, tid og penge og veksler omkostninger til indtjening – direkte til bundlinjen.

Blog