Udfordringer ved OEE-målinger?

Udfordringer ved OEE-målinger?

Handler OEE om overvågning af medarbejdere eller maskiner? Maskiner, selvfølgelig – men det er jeres medarbejdere ikke altid enige i.

Mange medarbejdere er kritiske overfor OEE, fordi de er nervøse for at blive overvåget, målt og kontrolleret. Og det er ikke befordrende for at komme i gang med arbejdet med at måle på jeres udnyttelsesgrad.

Det handler om kommunikation

Hvis I ønsker at indføre OEE, ligger der et stort arbejde i at kommunikere formålet med målingerne til operatører og andre medarbejdere. Med OEE-målinger kan I se, om I arbejder rigtigt i alle virksomhedens led. Og det skal medarbejderne vide, så den enkelte maskinoperatør ikke føler sig mistænkeliggjort og overvåget. OEE-opfølgningen kan ske på ledelsesgangen, hvorimod komponenterne fra beregningen kan præsenteres for produktionen.

En OEE på 69 % vil højest sandsynligt ikke sige den enkelte produktionsansatte noget. Men hvis I siger, at maskinen har kørt 80 % af tiden, at de har kasseret 5 % af de varer, de har produceret, og at de har produceret 100 emner i timen mod de 110 emner, maskinleverandøren har garanteret, giver det pludselig mening. I gør OEE-tallet levende og til ”jeres” tal fremfor operatørens tal – det kan være med til at skabe en vi-kultur.

Der kan være mange årsager til, at en maskine ikke kører hele tiden. Det handler bestemt ikke bare om maskinoperatøren, men i høj grad om hele jeres organisation. Er der styr på planlægning, indkøb, vedligehold, lagerbeholdning og øvrige ressourcer? Alle disse ting spiller ind på maskinernes performance.

Få styr på spildtiden – mål på alle maskinerne, så I kan afdække hele produktionen og flowet fra start til slut. OEE-målingerne kan være en øjenåbner, der tydeliggør, hvor i virksomheden, I skal optimere processerne. Samtidig kan I datavaske jeres stamdata med hensyn til opstilling og procestid baseret på faktuelle data.

OEE-målinger er et effektivt ledelsesredskab

Med OEE-målinger får I nogle tal for, hvor godt og hvor meget maskinerne kører – og I får oplysninger om, hvorfor de eventuelt ikke kører. Det kan være planlagt stop, maskinnedbrud, underbemanding, materialemangel eller forkert planlægning, der er skyld i nedetiden.

OEE-målingerne er et redskab for ledelsen i en virksomhed og for produktionsmedarbejderne. Det giver dem en større bevidsthed om spildtid på maskinerne. Det kræver dog, at I er gode til at bruge tallene fra jeres OEE-målinger aktivt og udbrede dem til hele organisationen. Og blive ved med at holde fokus på OEE.

Sørg for at inddrage alle i processen. Tag resultaterne fra OEE-kurverne med til jeres statusmøder og vær helt transparente omkring dem. Få lavet nogle dynamiske aktionslister for de enkelte afdelinger. Så får I medspillere og ikke modstandere til jeres produktionsoptimering.

Gør det så nemt som overhovedet muligt for medarbejderne at rapportere om maskinens tilstand, så selve indrapporteringen ikke bliver et tema for ikke at foretage OEE-målingerne.

Hvordan regner man OEE ud?

Som udgangspunkt måler vi OEE som en maskines oppetid. Jeg anbefaler dog, at I også inddrager hastighed og kvalitet, hvor det er muligt. Det er muligt at forbedre maskinens oppetid ved at sænke hastigheden på maskinen eller ved at acceptere et fald i kvaliteten. Derfor er det vigtigt at holde styr på alle tre parametre samtidig.

Automatisering af OEE-målinger

Der er ingen tvivl om, at I får mere sikre resultater, hvis I automatiserer målingerne. Med REEFTvisual får I en visuel præsentation af jeres produktionsdata i overskuelige tabeller og diagrammer. Virksomheden har adgang til det fælles analyseværktøj, så I får fuld transparens om formålet og analyserne. Det er som tidligere nævnt et godt udgangspunkt, hvis I skal have opbakning og ejerskab til OEE-målingerne.

Husk, at en højere OEE ikke altid (men ofte!) er ensbetydende med besparelser. Enkelte gange kan det betyde større spild. Har I ikke styr på jeres standarder og på, hvor I producerer mere end nødvendigt, vil en forøgelse af oppetid, hastighed eller kvalitet betyde, at spildet stiger.

Vi hjælper jer gerne i gang med at foretage OEE-målinger og få overblik over jeres udnyttelse af produktionsapparatet – og i sidste ende med at øge jeres produktivitet.

Tag fat i produktchef Claus Ransborg for en snak på 28 77 99 77 eller cr@reeft.com

Blog

Den samlede OEE beregnes som: OEE = oppetid * hastighed * kvalitet

Formlen er dog ofte uhensigtsmæssig at regne med, da de forskellige OEE-komponenter kræver deres egen kalkulation:

Oppetiden: (total tid til rådighed – nedetid)/(total tid til rådighed)

Hastighed: producerede emner * cycletid (optimal hastighed pr. enhed)/ (total tid til rådighed – nedetid)

Her skal du igen tage højde for, at der produceres forskellige komponenter, som hver har deres egen cycletid, der skal måles imod.

Kvalitet: gode enheder / (gode enheder + dårlige enheder)

Hvis disse parametre tages med i betragtning, vil den samlede OEE beregnes mere enkelt som:

OEE = (gode enheder) * cycletid / total tid til rådighed