Produktionsovervågning

Produktionsovervågning

Mangler I overblik over, om I udnytter jeres produktionsapparat optimalt? Ved I, hvorfor der opstår fejl på maskinerne eller hvor meget nedetid, de enkelte maskiner har? Og fabrikkens produktivitet – kender I den?

Traditionelt ser man, at høj produktivitet koster på kvaliteten, eller omvendt. Med REEFTvisual kan I både øge produktivitet, leveringssikkerhed og kvalitet. I får så detaljeret viden om produktionsapparatets performance, på maskin- og procesniveau, at I kan optimere på mikroniveau.

Med REEFTvisual til produktionsovervågning og driftsoptimering kan I overvåge jeres produktionsanlæg og indsamle produktionsdata på maskinernes egenskaber og effektivitet. I undgår driftstop, reducerer nedetid og udnytter maskiner og produktionslinjer bedre.

Intelligent processtyring giver overblik over produktionsapparatets drift og tilstand
REEFTvisual beregner de nøjagtige nedetider til det allersidste sekund, nøjagtige kvalitetstab og produktionens samlede hastighed. I kan trække procesdata fra produktionslinjen med 100 % nøjagtighed i realtid og beregne fabrikkens OEE og vise den online. Opstår der problemer på en linje, giver REEFTvisual straks besked, så I kan gribe ind.

Medarbejderne får indsigt i driften på et helt nyt niveau – det giver engagement og motivation og skaber trivsel på arbejdspladsen. I får frigjort en skjult ressource og kapacitet, som kan sættes ind på øget produktion – uden nye investeringer i maskiner.

Hent vores produktblad om REEFTvisual her.

“En af de største fordele, Electrolux har opnået med REEFTvisual, er, at vi på samme tid har forbedret både vores kvalitet og vores produktivitet. Siden vi gik i gang, er produktiviteten steget med en femtedel, og kvaliteten er tæt på fordoblet.”

Rikard Karlsson, produktionschef hos Electrolux, Ljungby, Sverige

 

Intelligent processtyring giver større indsigt i driften, så I kan reagere proaktivt på hændelser

Med online produktionsovervågning får I højere produktivitet:

  • Online kommunikation med styringen på jeres maskiner og produktionsanlæg
  • Overblik over alle produktionsanlæg uanset geografisk placering
  • Bedre mulighed for at styre produktionen efter Lean og Takt principper
  • Bedre statistikker over fejl
  • Færre tekniske fejl i produktionsanlægget og dermed færre produktionsstop
  • Større præcision i produktionen, fordi der er færre afvigelser fra produktionsplanen
  • Lavere råvareforbrug
  • Detaljeret sporbarhed.

Vi sælger vores løsninger gennem samarbejdspartnere