Sandøvej 8, 8700 Horsens
+45 7021 1210

Produktionsovervågning

Online produktionsovervågning og dataindsamling – beregning af OEE

Mangler I overblik over, om I udnytter jeres produktionsapparat optimalt? Ved I, hvorfor der opstår fejl eller hvor meget nedetid, de enkelte maskiner har? Og fabrikkens produktivitet – kender I den?

Traditionelt ser man, at høj produktivitet koster på kvaliteten, eller omvendt. Med REEFTvisual kan I både øge produktiviteten, leveringssikkerheden og kvaliteten. I får så detaljeret viden om produktionsapparatets performance, på maskin- og procesniveau, at I kan optimere på mikroniveau.

Med REEFTvisual til produktionsovervågning kan I overvåge jeres produktionsanlæg og indsamle data på maskinernes egenskaber og effektivitet. I undgår driftstop, reducerer nedetid og udnytter maskiner og produktionslinjer bedre.

Medarbejderne får indsigt i driften på et helt nyt niveau – det giver engagement og motivation og skaber trivsel på arbejdspladsen. I får frigjort en skjult ressource og kapacitet, som kan sættes ind på øget produktion – uden nye investeringer i maskiner.

Hent vores produktblad om REEFTvisual her.

“En af de største fordele, Electrolux har opnået med REEFTvisual, er, at vi på samme tid har forbedret både vores kvalitet og vores produktivitet. Siden vi gik i gang, er produktiviteten steget med en femtedel, og kvaliteten er tæt på fordoblet.”

Rikard Karlsson, produktionschef hos Electrolux, Ljungby, Sverige

 

Med online produktionsovervågning kan I optimere forebyggende vedligehold

Med online produktionsovervågning får I højere produktivitet:

  • Online kommunikation med styringen på jeres maskiner og produktionsanlæg
  • Overblik over alle produktionsanlæg uanset geografisk placering
  • Bedre mulighed for at styre produktionen efter Lean og Takt principper
  • Bedre statistikker over fejl
  • Færre tekniske fejl i produktionsanlægget og dermed færre produktionsstop
  • Større præcision i produktionen, fordi der er færre afvigelser fra produktionsplanen
  • Lavere råvareforbrug
  • Detaljeret sporbarhed.

Intelligent processtyring gennem REEFTvisual giver overblik over produktionsapparatets drift og tilstand

REEFTvisual beregner de nøjagtige nedetider til det allersidste sekund, nøjagtige kvalitetstab og produktionens samlede hastighed. I kan trække procesdata fra produktionslinjen med 100 % nøjagtighed i realtid og beregne fabrikkens OEE og vise den online. Opstår der problemer på en linje, giver REEFTvisual straks besked, så I kan gribe ind.

Produktionsrapportering – en visuel præsentation af produktionsdata

Alle i virksomheden har adgang til jeres produktionsovervågning – det er et fælles analyseværktøj, hvor I følger med i, hvad der sker i produktionen og træffer beslutninger ud fra valide data. Jeres produktionsdata bliver opsamlet og analyseret – og præsenteret i overskuelige tabeller og diagrammer.

Claus Ransborg - 1024x576
Claus Ransborg
Produktchef REEFTVisual
+45 28 77 99 77

Vi sælger vores løsninger gennem samarbejdspartnere