Sandøvej 8, 8700 Horsens
+45 7021 1210

Produktionsovervågning

Online produktionsovervågning og dataindsamling – beregning af OEE

Mangler I overblik over, om I udnytter jeres produktionsapparat optimalt? Ved I, hvorfor der opstår fejl eller hvor meget nedetid, de enkelte maskiner har? Og fabrikkens produktivitet – kender I den?

Traditionelt ser man, at høj produktivitet koster på kvaliteten, eller omvendt. Med REEFTvisual kan I både øge produktiviteten, leveringssikkerheden og kvaliteten. I får så detaljeret viden om produktionsapparatets performance, på maskin- og procesniveau, at I kan optimere på mikroniveau.

Med REEFTvisual til produktionsovervågning kan I overvåge jeres produktionsanlæg og indsamle data på maskinernes egenskaber og effektivitet. I undgår driftstop, reducerer nedetid og udnytter maskiner og produktionslinjer bedre.

Medarbejderne får indsigt i driften på et helt nyt niveau – det giver engagement og motivation og skaber trivsel på arbejdspladsen. I får frigjort en skjult ressource og kapacitet, som kan sættes ind på øget produktion – uden nye investeringer i maskiner.

“En af de største fordele, Electrolux har opnået med REEFTvisual, er, at vi på samme tid har forbedret både vores kvalitet og vores produktivitet. Siden vi gik i gang, er produktiviteten steget med en femtedel, og kvaliteten er tæt på fordoblet.”

Rikard Karlsson, produktionschef hos Electrolux, Ljungby, Sverige

 

Med online produktionsovervågning kan I optimere forebyggende vedligehold

Med online produktionsovervågning får I højere produktivitet:

  • Online kommunikation med styringen på jeres maskiner og produktionsanlæg
  • Overblik over alle produktionsanlæg uanset geografisk placering
  • Bedre mulighed for at styre produktionen efter Lean og Takt principper
  • Bedre statistikker over fejl
  • Færre tekniske fejl i produktionsanlægget og dermed færre produktionsstop
  • Større præcision i produktionen, fordi der er færre afvigelser fra produktionsplanen
  • Lavere råvareforbrug
  • Detaljeret sporbarhed.

Intelligent processtyring gennem REEFTvisual giver overblik over produktionsapparatets drift og tilstand

REEFTvisual beregner de nøjagtige nedetider til det allersidste sekund, nøjagtige kvalitetstab og produktionens samlede hastighed. I kan trække procesdata fra produktionslinjen med 100 % nøjagtighed i realtid og beregne fabrikkens OEE og vise den online. Opstår der problemer på en linje, giver REEFTvisual straks besked, så I kan gribe ind.

Produktionsrapportering – en visuel præsentation af produktionsdata

Alle i virksomheden har adgang til jeres produktionsovervågning – det er et fælles analyseværktøj, hvor I følger med i, hvad der sker i produktionen og træffer beslutninger ud fra valide data. Jeres produktionsdata bliver opsamlet og analyseret – og præsenteret i overskuelige tabeller og diagrammer.

Claus Ransborg - 1024x576
Claus Ransborg
Produktchef REEFTVisual
+45 28 77 99 77

Vi sælger vores løsninger gennem partnere