Forebyggende vedligehold

Forebyggende vedligehold

Forebyggende vedligehold eller planlagt, systematisk vedligehold af maskiner og produktionsapparat gør jer i stand til at udføre vedligeholdelse af maskinerne på tidspunkter, hvor stilstand ikke påvirker produktionsplanen negativt.

Med forebyggende vedligehold udnytter I jeres produktionsanlæg bedre og reducerer driftsomkostningerne. I undgår driftstop og minimer nedetiden, når uheldet er ude.

Forebyggende vedligeholdelsessystem effektiviserer arbejdet i produktionen

REEFTvisual er et vedligeholdelsessystem til, som giver jer et samlet overblik over alt forebyggende vedligehold, både fejlrapportering, mangelrapporter og inspektioner. Produktionsdata og dokumentation er samlet i vedligeholdelsessystemet – med systematisk vedligehold får I  mere effektive arbejdsgange, hurtigere reaktionstid og overblik over historiske produktionsdata. Pludselig kan I videregive maskindata på tværs af organisationen og er ikke afhængige af skjult viden hos den enkelte medarbejder. Den indbyggede statistikdatabase i REEFTvisual samler alle historiske data fra anlægget og danner grundlag for at udføre det forebyggende vedligehold i fabrikken.

Fejlrapportering giver et overblik over maskindata

I kan opsætte den indbyggede fejlrapportering, så det bliver obligatorisk for operatøren at angive, hvad der forårsager fejl og stop. I kan opbygge et ”hændelses-hierarki”, så I registrerer fejl og hændelser på det detaljeringsniveau, der passer jer.

Ud fra de opsamlede maskindata kan I udføre effektivitets- og performancemålinger på jeres produktionslinjer og nemt og hurtigt få et præcist realtidsbillede af maskinernes tilstand og performance. Ved at opsætte flere linkbokse eller samle flere sensordata fra en OPC-server på en eller flere produktionslinjer kan I kombinere jeres data og få et detaljeret billede af produktionen.

”Vi har på samme tid forbedret vores kvalitet og vores produktivitet. Vores produktivitet er steget med en femtedel, og kvaliteten er tæt på fordoblet. Vi har fået styr på vores kvalitet og produktivitet. Det gør det meget nemmere at levere rettidigt til kunderne, og vores leveringssikkerhed er i dag over 95 %.”

Rikard Karlsson, Technical Manager Electrolux

 

Mean time to repair gennem integration til REEFTmobile

REEFTvisual kan kobles sammen med REEFTmobile service management system, så systemet selv sender besked til servicemontører, hvis der opstår en fejl på maskinerne. Montøren får direkte besked om fejlens karakter, og hvor kritisk den er, og eventuelle beskrivelser, tegninger eller forholdsordrer følger med opgaven ud på mobilen. Montøren kan udbedre fejlen med det samme, og I kan beregne ”mean time to repair” – som danner grundlag for yderligere optimering af vedligeholdelsesprocesserne i fabrikken gennem systematisk vedligehold.

Har I en serviceafdeling, som sender montører ud på serviceopgaver, kan REEFTmobile også anvendes til dette formål.

Find ud af mere om mulighederne med REEFTmobile her.

Fakta om REEFTvisual:

 • let at tilslutte til produktionsmaskinerne.
 • dialogen mellem maskine og menneske er nem at tilpasse.
 • dataudvekslingen foregår uden forsinkelse.
 • let at lære og simpelt at bruge.
 • medarbejderne kan selv konfigurere overvågningen, uden dyr eksperthjælp.
 • Webbaseret, så den kan bruges over nettet – uafhængigt af tid og sted.
 • stabilt i drift med høj oppetid.
 • nemt at overvåge og supportere.
 • baseret på velkendt og udbredt teknologi.

REEFTvisual består af hardware, software og en database:

 • Hardwaren REEFTlink (en linkboks) kan tilsluttes næsten alle typer produktionsmaskiner og opsamler data om den enkelte maskines drift og egenskaber.
 • Softwaren måler fx, hvor længe maskinen har kørt, hvor mange enheder, den producerer eller kvaliteten af det producerede.
 • Alle data samles op i en REEFT database.

Vi sælger vores løsninger gennem samarbejdspartnere