Hvad er OEE og OEE beregning?

Hvad er OEE og OEE beregning?

OEE (Overall Equipment Efficiency) måler et produktionsanlægs udnyttelsesgrad, udtrykt som den procentdel af produktionstiden, som rent faktisk er produktiv. OEE beregninger er de mest anvendte til måling af effektivitet og kan benyttes til en enkelt maskine, en produktionscelle, en produktionslinje eller hele fabriksanlægget.

Hvad kan I bruge OEE måling til?

Med OEE kan I sammenligne den fuldt produktive tid af et produktionsanlæg eller en maskine med den planlagte produktionstid. Planlagt produktionstid er den samlede tid til rådighed til produktion fratrukket planlagte nedetider. OEE målinger er et effektivt middel til at opnå kontinuerlige forbedringer i produktionen.

Med OEE får ledelsen en måling på forholdet mellem den faktiske produktion og den planlagte produktion – og dermed et klart billede af spild, som skyldes nedetid, hastighedstab og kvalitetstab. Muligheden for at reagere lynhurtigt på afvigelser, bliver et stadigt mere vigtigt parameter i forhold til konkurrenterne.

Hvor høj skal jeres OEE score være?

En score på 100 % OEE betragtes som en perfekt produktion, hvilket betyder, at produktionen eller maskinen kun fremstiller gode emner, hurtigst muligt og uden nedetid. I praksis betragtes en OEE på 85 % som en verdensklasse produktion. Lavere værdier af OEE såsom 60 % eller 40 % er ikke ualmindelige, men sådanne værdier indikerer en betydelig plads til forbedring af processerne.

” Vi har fået et software-baseret produktionsanlæg, som fuldstændig supporterer de skiftende behov og ønsker, vi har. Før skulle vi rundt til hver enkelt maskine og skrue og dreje, hvis noget skulle justeres. REEFTvisual er innovativt og fleksibelt – nu kan vi direkte på skærmen tilføje nye knapper og funktioner, kontrollere og justere takten, og starte og stoppe hver enkelt produktionslinje.”

Rikard Karlsson, Technical Manager Electrolux

 

OEE kan være med til at afsløre mangler og mulige produktivitetsforbedringer, som

  • Uplanlagte driftsstop
  • Dårlig udnyttelse af produktionsanlægget
  • Registrering og klassificering af driftsstop
  • Sammenhængen mellem produktionsudstyr og produktionseffektivitet

REEFTvisual – en visuel præsentation af produktionsdata

Alle i virksomheden har adgang til jeres produktionsovervågning – det er et fælles analyseværktøj, hvor I følger med i, hvad der sker i produktionen og træffer beslutninger ud fra valide data. Jeres produktionsdata bliver opsamlet og analyseret – og præsenteret i overskuelige tabeller og diagrammer.

Vi sælger vores løsninger gennem samarbejdspartnere