Produktionsrapportering og dataindsamling

Produktionsrapportering og dataindsamling

Dataindsamling og produktionsrapportering fra produktionsanlægget er en værdifuld kilde til produktionsoptimering. I kan bruge data fra maskiner og anlæg til at forbedre virksomhedens produktionsprocesser og reducere produktionsomkostningerne. REEFTvisual giver jer overskuelige, visuelle produktionsrapporter over produktionskritiske maskindata – selvfølgelig med integration til jeres ERP.

Jeres produktionsdata giver mulighed for at forbedre arbejdsgange og processer ud fra fakta fremfor mavefornemmelser og hjælper jer med at identificere forbedringspotentialet i produktionen.

Dataindsamling med integration til ERP-systemet

Med automatisk dataindsamling og datarapportering sparer I tid og ressourcer hele vejen gennem organisationen. I får online registrering af produktionskritiske parametre og automatisk overførsel af registreringerne til ERP-systemet og kan beregne jeres OEE (Overall Equipment Efficiency) helt præcist.

Sensordata åbner nye muligheder for produktionsoptimering

I får sensordata i realtid – vibrationsmønster, omdrejningshastighed, temperaturudsving, flow, tryk og on/off-tilstande, så I kan optimere produktionen på kritiske parametre, som

  • produceret mængde
  • produktionstid
  • råvareforbrug
  • kvalitetsafvigelser
  • sporbarhed af materialer.

Produktionsrapportering danner grundlag for vigtige beslutninger

Med de indsamlede data kan I tage bedre beslutninger om kapacitet, proces, ydeevne, antal produktionsskift, medarbejder- og operatørers ydeevne og procesforbedringer. At få overblikket over jeres produktionsdata medvirker til produktionsoptimering hele vejen rundt.

”Vi har fået et software-baseret produktionsanlæg, som fuldstændig supporterer de skiftende behov og ønsker, vi har. Før skulle vi rundt til hver enkelt maskine og skrue og dreje, hvis noget skulle justeres. REEFTvisual er innovativt og fleksibelt – nu kan vi direkte på skærmen tilføje nye knapper og funktioner, kontrollere og justere takten og starte og stoppe hver enkelt produktionslinje.”

Rikard Karlsson, produktionschef hos Electrolux, Ljungby, Sverige

 

 

REEFTvisual – en visuel præsentation af produktionsdata

Alle i virksomheden har adgang til jeres produktionsovervågning – det er et fælles analyseværktøj, hvor I følger med i, hvad der sker i produktionen og træffer beslutninger ud fra valide data. Jeres produktionsdata bliver opsamlet og analyseret – og præsenteret i overskuelige tabeller og diagrammer.

I får en alarm, hvis maskiner eller produktionslinjer afviger fra det normale

REEFTvisual bliver tilpasset de enkelte produktionsenheder, den forbindes med og slår alarm, hvis tallene afviger fra de fastlagte grænser, eller maskinen stopper.

REEFTvisual

  • overvåger produktionsenhedens arbejdstempo og slår alarm, hvis det afviger fra det normale.
  • måler temperatur, fugtighedsgrad, vibrationer eller andre fysiske størrelser, fx vægten eller diameteren på en enhed og slår alarm, hvis de afviger fra det tilladte.
  • reagerer på on/off-signaler og giver besked, hvis de afviger fra det normale.
  • sender fejlmeddelelser ud på serviceteknikerens mobil for omgående fejlretning.

Manufacturing Execution System, MES

REEFTvisual er et webbaseret og udvidet Manufacturing Execution System (MES), der understøtter produktionsprocesserne i jeres produktionsanlæg. Med et MES-system kan I holde styr på alle oplysninger i realtid og modtage live-data fra robotter, maskiner og medarbejdere.

Operatørerne kan overvåge produktionen på storskærm, pc, tablet eller smartphone.  Overvågningen sker via internet eller intranet, og I kan følge med i produktionen, uanset hvor I eller den befinder sig.

REEFTvisual består af en lille hardwareenhed – REEFTlink – med indbygget software, som forbindes til jeres maskiner på produktionslinjerne og en database til opsamling af data. Databasen kan også hente sine informationer fra en OPC server, som I har installeret på anlægget – og kan opsamle alle data fra de tilkoblede PLC’er eller computere. Og alt er selvfølgelig integreret med jeres ERP-system.

Vi sælger vores løsninger gennem samarbejdspartnere