REEFTmobile version 3.66 er klar til dig

Nyt i REEFTmobile version 3.66

Sommeren er på vej. Det samme er REEFT Mobile version 3.66.

 • Generelt nyt
 • Nyt i Planner
 • Touch klient til Android & iOS
 • Økonomisystem integration
 • Udfasning af 3.60 og Terminal Klient
 • Sådan opgraderer du

Find et overblik over de nye features og ændringer i systemet her eller læs mere herunder.

Nyhed

Generelt
overblik over generelle system ændringer

 • Fraværsjob: Systemet vil nu automatisk markerer timesedlen som fravær, hvis der ligger et fraværsjob der dækker hele arbejdsdagen.
 • Lås timeseddel: Mulighed for at “låse” timesedlen så der ikke kan rettes i tiden manuelt.
 • Løbende job kommentar – Mulighed for at lave kommentar-feltet på job om så man tilføjer til feltet. Formålet er at man nu kan skrive en pause kommentar til jobbet igen. Man vil ikke kunne rette i tidligere tekst på kommentaren, hvis dette er slået til.
  Rettelsen gælder kun ekstern kommentar.

Nyt i planner
overblik over ændringer

 • Man kan nu slette alle job til en gentagelsesserie, på jobkortet
 • Under opsætning i webPlanneren er der nu tilføjet aktivitetstyper.
 • Webplannerens joblister viser nu antal job i listerne.
 • Det er muligt at få sat systemet op til KUN at udskrive tjeklistelinjer, der er tjekket af. Så resterende tjekliste punkter IKKE udskrives
 • Manglende job-/sagsnummer – I Planner vil der nu vises et “!” på Detalje fanen, hvis der er sager der ikke har fået et jobnr indenfor de sidste 6 mdr.
 • Mulighed for at søge på sagsnr i fanen Timesedler
 • Headeren (datolinjen) og Medarbejderkolonnen i oversigt og detaljer fanerne er nu “sticky”, så de er synlig ved scroll.
 • Brugerdefinerede filtre – Når man trykker “gem filter” kan man nu vælge at navngive filtret – hvis man ikke navngiver det, gemmes filter som en cookie som hidtil. Navngiver man filteret kan man efterfølgende vælge filtret i en ny filterliste ved siden af jobopret.
 • Live Jobstatus – Job tidslinje kan nu blive vist i planlægningsfanen. Farve på tidsregistreringerne følger jobbet. Hvis en medarbejder har et aktivt job, vil enten jobnr eller jobnavn stå under medarbejderen. Hvis et job flyttes “ud af filtret” fjernes jobbet.

Økonomisystem integration
Overblik over ændringer i SBS integrationene

 • Mulighed for at tillade upload af filer før jobbet har været startet på touch
 • Mulighed for at kunne taste faktureringstid sammen med registreringer i timesedlen. I SBS sendes faktureringstid over med jobbet ved afslutning som type 88, eller med timesedlen når den godkendes, hvis dette er slået til. Kræver en ændring i ERP integrationen hvis dette skal slås til.
 • Mulighed for at få fraværsjob eksporteret i SBS der dækker over hele dage.

Touch klient til Android & iOS
Overblik over ændringer i App’en

 • Mulighed for at tillade upload af filer før jobbet har været startet på touch
 • Mulighed for at slå pause-årsag fra i Touch.
 • I job-rubrikken i detalje-skærmbilledet til timesedlen kan man nu få vist flere felter end referencekode og navn.
  Man kan få vist de felter fra Adresse, Kontaktoplysninger og Øvrigedata på reference stamdata man gerne vil have med.
 • Valg af lønart – Der er nu lavet en funktion hvor man skal vælge hvilken lønart man vil bruge ved start af job – også efter pause.

Udfasning af 3.60 og terminal klient

Med den nye version udgår REEFTmobile version 3.60. Det vil sige, at der ikke kommer flere ændringer eller fejlrettelser til v. 3.60.

Ved mistanke om fejl eller lignende i denne version, vil der fra Reeft’s side ikke blive ydet support, før der er opgraderet til nyeste version, og konstateret om dette afhjælper problemstillingen.

Hvis du opgraderer fra v. 3.60, så vær opmærksom på at pausekommentar er erstattet med en samlet jobkommentar i nyere versioner.

Vi vil også her gøre opmærksom på, at der ikke længere vil blive lavet tilpasninger eller udvikling til Terminal Klient, som udfases fra v. 3.66. Alle der køre på en version under 3.66 opfordres til ikke længere at bruge terminal klienten, da den er kendt for at lave ”fatal datafejl” der låse medarbejderen og vi yder fremadrettet ikke support på fejl fra Terminal klienten. Brug i stedet REEFT Touch på PC, telefon eller tablet.

Sådan opgraderer du

Fast pris på kr. 1.500,-

For at lave en aftale om opgradering, bedes du skrive til support@reeft.dk og aftale en tid. Selve software-opgraderingen er gratis, men som vanligt faktureres for den tid, der anvendes i forbindelse med installationen.

Vi vil endnu en gang tilbyde en fast pris på kr. 1.500,- uanset tidsforbrug