Kæmpe gevinster i kvalitet

og produktivitet hos Electrolux

Electrolux tog et kvantespring, da de introducerede LEAN tankegangen og TAKT produktionsmetoden i virksomheden, og implementerede med REEFTvisual en software-baseret taktproduktion.

I 2007 tog Electrolux en beslutning og et sats. Beslutningen var, at man i forbindelse med ombygning af monteringslinjen på fabrikken i Ljungby i Sverige ville indføre lean og styre produktionen gennem et taktsystem. Satsningen var at lade en webbaseret, online løsning kontrollere takten på hele linjen.

”Vi kom fra en verden uden nogen form for taktsystem. Reeft præsenterede os for en fuldstændig nytænkende idé om at udvikle en softwarebaseret takt-produktion. Det var absolut banebrydende, men det tog os mindre end et døgn at beslutte os for, at det var den rigtige vej frem,” fortæller Rikard Karlsson, Technical Manager hos Electrolux.

Webbaseret produktionsstyring

Kombinationen af lean og softwarebaseret taktproduktion viste sig at være det rigtige valg: ti år efter opstart er nogle af de konkrete gevinster, at work in progress og lead time er reduceret med mere end to tredjedele.

”REEFTvisual er webbaseret og kører via en web browser. Vi har fået et software-baseret produktionsanlæg, som fuldstændig supporterer de skiftende behov og ønsker, vi har,” siger Rikard Karlsson og forklarer: ”Før skulle vi rundt til hver enkelt maskine og skrue og dreje, hvis noget skulle justeres. REEFTvisual er innovativt og fleksibelt – nu kan vi direkte på skærmen tilføje nye knapper og funktioner, kontrollere og justere takten, og starte og stoppe hver enkelt produktionslinje.”

Produktiviteten steget med en femtedel

Det er Rikard Karlssons erfaring, at kvaliteten driver produktiviteten – at kan man øge kvaliteten, så øger man også produktiviteten.

”En af de største fordele, Electrolux har opnået med REEFTvisual, er, at vi på samme tid har forbedret både vores kvalitet og vores produktivitet. Vores produktivitet er steget med en femtedel, og kvaliteten er tæt på fordoblet,” siger Rikard Karlsson og tilføjer: ”Vi har fået styr på vores kvalitet og produktivitet. Det gør det meget nemmere at levere rettidigt til kunderne, og vores leveringssikkerhed er i dag over 95 %.”

Kvaliteten tæt på fordoblet

Siden indførelsen af REEFTvisual og taktbaseret produktion er kvaliteten tæt på fordoblet.

”Forbedringerne er hentet flere steder i produktionen. Vi har især øget kvaliteten i forbindelse med montage. Med REEFTvisual kan vores montører på en skærm ved deres arbejdsstation se fx bill of material for præcis den montage, de er i gang med, eller fotos og tegninger med montagevejledninger. Hvis vi erfarer, at en bestemt montage volder problemer, så kan vi hurtigt justere på vejledningen og afhjælpe problemet. Vores kvalitetstab er blevet halveret,” fortæller Rikard Karlsson.

Gevinster i hele Electrolux’ supply chain

Forbedringerne i kvalitet og produktivitet rækker også bagud i Electrolux’ supply chain til råvarelageret.

”Råvarebeholdningen ved montagelinjen er reduceret med en tredjedel, fordi vi nu kan arbejde med kvalitetsforbedringer helt inde fra produktionen og ud på råvarelageret som én lang, ubrudt kæde. Vi kan agere på, at kvalitetsbristen måske allerede er opstået i forbindelse med vareplukningen, selv om det først er inde ved montagelinjen, at fejlen bliver synlig,” fortæller Rikard Karlsson.

Reeft præsenterede os for en fuldstændig nytænkende idé om at udvikle en softwarebaseret takt-produktion. Det var absolut banebrydende, men det tog os mindre end et døgn at beslutte os for, at det var den rigtige vej frem”

Entydighed og sammenhæng i produktionsdata

Electrolux har valgt at integrere REEFTvisual med deres ERP-system, en ældre legacy-løsning baseret på AS/400 iSeries.

”Der er flere fordele ved at integrere REEFTvisual med vores ERP-system. Vi kan nøjes med at indtaste data én gang, og med ét sæt masterdata øger vi kvaliteten af vores data. Vi kan trække oplysninger mellem ERP-systemet og produktionen, fx er den bill of material der vises på skærmen hos montøren trukket direkte fra ERP-systemet,” forklarer Rikard Karlsson.

This post is also available in: English