Digitalisering af produktionen hos Stenhøj

– helt lavpraktisk og step-by-step

Stenhøj er i gang med digitalisering af produktionen. Målet er bruge data fra produktionen til at reducere nedetid, optimere arbejdsgange og være på forkant med vedligehold og nyindkøb.

– Det er vigtigt for os at komme i gang i nogle etaper, så vi får alle med og kan se resultater på vores eksisterende maskinpark med det samme. Derfor startede vi med et pilotprojekt sammen med REEFT A/S, fortæller Henrik Berg Jepsen, Business Process Consultant, Head of Digitalization hos Stenhøj.

Fælles afklaring af kravsspecifikation

Gennem det seneste år har Stenhøj været i dialog med REEFT for at få afklaret deres krav til et system til produktionsovervågning og specificere deres ønsker – nu og her og i fremtiden. Samarbejde med REEFT A/S har været tæt, og medarbejdere fra REEFT har siddet hos Stenhøj i nogle uger for at få styr på alle detaljer i kravsspecifikationen og afklare, hvad REEFTvisual-standardsystemet kunne løse med det samme.

– Vi så på flere forskellige systemer, men valgte REEFTvisual på grund af det fagligt kompetente team og deres indsigt i den måde, vi arbejder på. Vi kunne se, at medarbejderne hos REEFT kunne få REEFTvisual til at passe til vores hverdag, og vi kunne komme hurtigt i gang. Det gjorde os helt trygge ved at vælge dem, siger Henrik Berg Jepsen.

Stenhøj plukker de lavt hængende frugter først

Digitaliseringsprocessen kan være en stor mundfuld, men Stenhøj og REEFT har sammen udfærdiget en projektplan med etaper, hvor de ruller digitaliseringen ud de steder, hvor det giver mest værdi – og hvor det har været nemmest at komme i gang. Sammen har de beskrevet delleverancer og nøglestadier, der skal overholdes for at komme i mål og evaluerer løbende på resultaterne.

– Vi har været glade for processen sammen med REEFT, og projektplanen har været overholdt hele vejen igennem, lyder det fra Henrik Berg Jepsen.

Nu ved vi præcis, hvad der foregår i produktionen

REEFTvisual har en plug&play løsning, der understøtter både nye maskiner, gamle maskiner og manuelle processer, så virksomhederne hurtigt kan komme i gang med optimeringen uden store investeringer i ny maskinpark. Stenhøj har koblet REEFTs linkbokse på deres eksisterende maskiner som laserskærere, svejserobotter og bukkemaskiner for at få status på hver enkelt maskines tilstand.

– Vi får mere viden om, hvad der foregår i produktionen og en øget opmærksomhed på fejl på maskinerne. Det giver stor værdi for os. Oveni får vi overblik over, hvornår vi skal udskifte maskinerne, fx kan vi se, hvornår en robotsvejser har så mange uprovokerede nedbrud, at det er på tide at skifte den, siger Henrik Berg Jepsen.

Andon – tilkald = hurtig assistance og mindre nedetid på maskinerne

Operatørerne har fået en tablet ved deres arbejdsstation med en tilkaldefunktion – Andon – til at tilkalde hjælp, hvis de oplever fejl eller problemer. Tilkaldet går ud til deres lokale teamleder, til planlægningsafdelingen eller til områdelederen, som modtager en SMS, der angiver, hvilken type hjælp operatøren har brug for. Og operatørerne er glade for tilkaldet.

– Vi har en oversigtsskærm med vores linjer og kan straks få overblikket over maskinerne. Det er en markant forbedring, fordi vi kan forstå, hvordan det går i det enkelte område. Alene tilkaldefunktionen giver så meget værdi, at vi overvejer at rulle mere funktionalitet ud på tablets i hele produktionen, fortæller Henrik Berg Jepsen.

Også her ruller Stenhøj de nye tiltag gradvist ud, og det betyder noget for opbakningen fra medarbejderne:

– Vi får alle operatørerne med, fordi de ikke bliver præsenteret for en helt masse nyt på én gang, og ikke skal ændre en hel masse lige fra starten. Små skridt i implementeringen gør, at de er positive overfor næste forandringer. Og vi bliver klædt på til det næste rul, fordi vi får feedback fra operatører, ledere og teamledere.

Vi får mere viden om, hvad der foregår i produktionen og en øget opmærksomhed på fejl på maskinerne. Det giver stor værdi for os.

Næste skridt er integration med Stenhøjs øvrige systemer

Næste skridt i digitaliseringsprocessen er integration til ERP-systemet med kalenderintegration, derefter skal et BI-statistikmodul implementeres, så der kan komme gang i endnu flere målinger, fx af OEE og til sidst kommer produktionsordrestyring med i loopet.

Noget af det er standard i REEFTvisual, og andet er add-ons og tilpasninger, der bliver udviklet, så de passer ind i hverdagen hos Stenhøj.

– Der er masser af udviklingsmuligheder i systemet, og vi kan selv uddanne superbrugere, der kan holde systemet opdateret. Så selvom vi har et tæt og godt samarbejde, er vi ikke afhængige af REEFT i den daglige drift, slutter Henrik Berg Jepsen.

This post is also available in: English

© Copyright - Reeft