Hvordan digitaliserer man en produktions-virksomhed?

Mangler I overblik over driften i jeres produktionsvirksomhed? Oplever I tidsspild i produktionen og på kontoret? Tager I beslutninger med afsæt i ’jeg tror, tænker eller synes’ fornemmelser? Kender I årsagerne til stop og nedetider i produktionen? Og hvad med igangsættelse af nye investerings- og optimeringsprojekter, mangler I datagrundlag for dem?

Kan I nikke genkendende til flere af ovenstående spørgsmål, kan digital dataopsamling være den rette løsning for jeres produktion. Med en detaljeret viden om maskinernes start/stoptider og analyse af produktionsdata, der bliver gjort tilgængelig, kan I træffe beslutninger om drift og optimering på et faktuelt grundlag samtidig med, at I får frigjort en skjult ressource og kapacitet, som kan sættes ind på øget produktion – uden investeringer i nye maskiner.

Hvilke udfordringer kan der være i forhold til at starte med digital dataopsamling?

Det lyder godt, ikke? Men det kan også lyde uoverskueligt. Det ved vi godt, og derfor vil vi nu prøve at møde jer med de udfordringer I kan have i forhold til at gå videre med digital dataopsamling.

For det første kan rejsen fra problem til løsning virke svær og lang. Det kan være uoverskueligt, hvor I skal starte, og det kan virke som en tidskrævende proces. Derudover kan det være svært at kommunikere værdien af digital dataopsamling og produktionsmonitorering ud til ledelsen ligesom, at medarbejderne kan opleve skepsis over for forandringerne. Og så er der alle overvejelserne omkring data, for hvad er værdien af data, og hvad skal I bruge dem til? For ikke at tale om en manglende tillid til data, da de måske kan vise en anden virkelighed, end I troede.

Først og fremmest vil vi slå fast, at digitalisering af produktionen ikke er en tidskrævende proces. Tværtimod kan digital dataopsamling være med til at frigøre mere tid i løbet af arbejdsdagen. Dette kan flere af vores kunder nikke genkendende til. Bl.a. produktionsvirksomheden Stenhøj:

”Før i tiden foregik alt analogt med excel-ark og løse papirer rundt i produktionen. Det var en tidskrævende proces, der skabte et behov for at digitalisere processen, så vi kunne spare tid og ressourcer,” fortæller Jesper Buhl Mathiesen, der er produktionschef hos Stenhøj. Du kan læse mere om, hvordan Stenhøj har digitaliseret deres produktionsvirksomhed her: https://reeft.com/case-stenhoej/

Besøg Stenhøj: https://stenhoj.dk/

Ligeså kan vores kunde Ege Carpets nikke genkendende til de tidsbesparelser, der har oplevet som følge af at implementere REEFTvisual:

”Før var vores processer meget tidskrævende. Det tog både tid for mig at samle op på stoprapporter, det tog tid for operatøren ved maskinen, og det tog tid at finde frem til historiske data. I dag med REEFT er det meget mindre tidskrævende,” siger Morten Due, der er projektudvikler hos Ege Carpets.

Du kan læse mere om, hvordan Ege Carpets har digitaliseret deres produktionsvirksomhed her: https://reeft.com/case-ege-carpets/

Besøg Ege Carpets: https://www.egecarpets.dk/

Og så er der værdien omkring data. Data er allermest værdifulde, når alle i virksomheden har adgang til dem og kan bruge dem konstruktivt til at træffe beslutninger og optimere på arbejdsgange – og det er ikke umiddelbart selvsagt, at alle medarbejdere har de samme indblik:

”Bare fordi den ene person har det hele i sit hoved, så betyder det ikke, at de 49 andre, der går rundt i produktionen har det i deres hoveder. Alle skal have det samme indblik og det samme grundlag for at udvikle sig og få informationer,” fortæller Christoffer Brus Arentoft, der er Value Chain Manager & Key Account Manager hos Stansomatic.

Besøg Stansomatic: https://www.stansomatic.com/

Hvad kræver det at implementere løsningen, og hvad skal I være forberedt på?

Et godt forarbejde er afgørende for en vellykket implementeringsproces og start på digital dataopsamling. Først og fremmest vil vi slå fast, at less is more, når det kommer til digitalisering af produktionen. Sørg for at dele projektet op i små bidder og fokuser på få ting af gangen. I kan altid få udvidet jeres løsning og få bygget flere funktioner på, når behovet opstår. Med REEFT får I nemlig en samarbejdspartner, hvor I kan vokse med jeres behov, og hvor vi gradvist tilpasser løsningen, så det giver mening for netop jeres produktion. For vores kunde, Ege Carpets, har vi tilføjet flere moduler i takt med, at medarbejderne er blevet fortrolige med systemet og pludselig mærker behovet for flere muligheder:

”Hvis vi har ønsker til en ændring eller andet, så bliver der rykket på det, og der er god service. De tager os seriøst med alt, vi kommer med,” fortæller Morten Due.

Derudover er det vigtigt, at I gør jer tanker om, hvad jeres overordnede mål med dataopsamling er, hvilke data I har brug for, og hvilke data, der giver allermest værdi for jeres virksomhed. Det er også relevant at finde et par nøglepersoner til at drive processen, ligesom I skal have klarhed over, hvilke systemer I allerede har til rådighed, som løsningen skal spille sammen med (ERP, Produktionsplanlægning mv.). Alle disse forberedelser er nogle, vi gerne hjælper jer med hos REEFT. Vi er med jer fra start og følger jer gennem processen.

Hvordan involverer I medarbejderne bedst, og hvilke reaktioner kan I forvente?

For at lykkedes med at implementere løsningen, er det vigtig at inddrage medarbejdere, informere dem om brugervenligheden af systemet, hvordan systemet skal håndteres i hverdagen og ikke mindst, hvad de kan forvente af systemet. Jeres medarbejdere besidder allerede en meget brugbar viden, som kan være guld værd for implementeringen. Derfor er medarbejderinddragelse alfa og omega.

Det spiller dog en stor rolle, hvordan medarbejderne bliver præsenteret for løsningen. Medarbejderne kan nemlig komme til at opfatte løsningen som et behov for overvågning af deres arbejde og effektivitet. Det oplevede vores kunde, Ege Carpets, da de startede op med data opsamling gennem en anden leverandør for fem år siden:

’’Da vi startede med digital dataopsamling med et andet system end REEFT, var der en vis skepsis fra medarbejderne. De var nervøse for, at det var ren overvågning af deres arbejde og effektivitet,’’ fortæller Morten Due.

Morten Due tilføjer, at denne skepsis ændrede sig, da salgschef for REEFT, Camilla Blicher Skov Andersen kom på besøg hos virksomheden og gennemgik systemet med medarbejderne:

”Det har været med til at afmystificere nogle af de forbehold, man kunne have. Det var en god måde at få medarbejderne integreret og engageret, og de kom lige pludselig selv med nogle ideer,” fortæller Morten Due.

Efterfølgende har flere afdelingsledere hos Ege Carpets gjort sig umage med formidlingen omkring systemet, som netop er indført for at hjælpe medarbejderne:

“Vi har gjort meget ud af at gøre det klart, at det ikke er overvågning af medarbejderne, men simpelthen overvågning af maskinen. Har vi f.eks. en maskine, der står stille, får vi svar på, hvornår den står stille, i hvor lang tid og hvorfor. Og det er en stor hjælp for medarbejderne,” fortæller Pia Knudsen, der er afdelingsleder for farveri hos Ege Carpets.

Omvendt gik det til hos produktionsvirksomheden Stansomatic, der kun har oplevet positive reaktioner fra medarbejderne allerede fra start:

”Størstedelen af vores medarbejdere har synes, at det har været enormt fedt med digital dataopsamling allerede fra dag ét, og de er med det samme kommet med nye ideer til programmet,” siger Christoffer Brus Arentoft.

Derfor mener vi; involver medarbejderne fra start. Sæt streg under, at løsningen er med til at give dem en nemmere hverdag og lad dem komme med værdifuld viden, ideer og inputs.

Hvilken værdi får vi ud af digital dataopsamling og produktionsmonitorering?

Hvorfor giver det så mening at investere i digital dataopsamling som produktionsvirksomhed? Vi forestiller os, at I som produktionsvirksomhed typisk har mange led i produktionen, og derfor kan der nemt opstå stop i produktionen. Disse stop kan være en kostelig affære for både effektiviteten, klimaaftrykket og økonomien. Med implementeringen af REEFTvisual får I svar på essentielle spørgsmål om jeres maskiner som: Hvornår står maskinen stille, hvor lang tid står den stille, og hvad er årsagen til, at den står stille?

Derudover er der et konkurrenceparameter, der spiller en rolle, og hvor man som dansk virksomhed kan skabe en konkurrencemæssig fordel, som Morten Due har øje for:

I og med, at vi producerer i Danmark, så er det jo ikke lønnen, vi skal konkurrere på. Det er effektiviteten. Dataopsamling er et godt redskab til at konkurrere på det parameter,” fortæller Morten Due.

Fremover skal produktionsvirksomheder også forholde sig til, at fremtidige kunder kan stille krav, der bedst opfyldes, hvis digital dataopsamling er en del af produktionen:

”I fremtiden ved vi, at vi får nogle kunder, som forventer, at vi kan fortælle den præcise kapacitet på vores maskiner. Så det bliver også et kundekrav i fremtiden,” siger Christoffer Brus Arentoft.

Dataopsamling er en proces, hvor I hele tiden lærer og bliver klogere. Og husk på, at mens I venter på at få tid til at gå i gang med dataopsamling, går I måske glip af værdifulde data, der netop kan give jer mere tid.